Informacja o projekcie

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Tytuł projektu: „Cyfryzacja procesów w działalności STUDIO EMMA ANNA WLEKLIŃSKA”
Celem projektu jest zakup usług programistycznych celem stworzenia dedykowanego oprogramowania, ponadto do niniejszego wdrożenia niezbędnym jest również zakup środków trwałych. Dzięki temu zostanie wprowadzona innowacja procesowa (znaczne ulepszenie): procesu realizacji zlecenia fotografowania zdalnego – proces ten ma polegać na postawieniu sprzętu w miejscu gdzie według operatora możliwe będą dobre ujęcia, a następnie uruchomienie platformy, która scharakteryzowana została jako system automatycznego wykonywania zdjęć, zaprojektowany do autonomicznego działania bez ciągłej opieki operatora.
Realizacja projektu umożliwi wykonywanie zleceń w formie zdalnej – do zleceniodawcy przesłany zostanie jedynie sprzęt (lub zamontowany na miejscu), a dzięki wdrożeniu platformy możliwa będzie zdalna obsługa systemu i automatyzacja w wykonywaniu pamiątkowych zdjęć. Wprowadzone udogodnienia pomogą szczególnie w warunkach wystąpienia tzw. lockdownów, dystansu społecznego spowodowanych COVID 19 lub innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wartość projektu: 277 400,00 PLN
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 235 790,00 PLN